Odporúčané študijné materiály

Vzhľadom na to, že úlohy zadávané v astronomickom seminári nepatria medzi štandardné učivo na školách, ale tieto typy úloh sa pravdepodobne riešia v astronomických krúžkoch, odporúčame na samovzdelávanie napríklad aj nasledujúcu literatúru a webstránky:

Online kalkulačka na prevody

Príklady

Všeobecný rozhľad, grafické určovanie, slepá mapa a iné

Astronomická terminológia

Historický test

  Základná literatúra

  Doplnková literatúra

Internetové stránky

Riešenie seminára nepredpokladá, že riešitelia budú vedieť všetky informácie (najmä kozmonautika a historický test), ale predpokladá sa aj vyhľadávanie informácií na internete. Preto aj zadania niektorých príkladov majú v sebe zakomponované vyhľadávanie rôznych konštánt (napr. vzdialenosť Slnko-Mars a pod.) na internete.

 

Tiež si prečítajte: