Astronomický korešpondenčný seminár

 

AKTUÁLNE: Seminár je ukončený, nový ročník seminára otvárame od 15.9.2021 

Milí riešitelia,

vitajte na stránkach Astronomického korešpondenčného seminára. 

Seminár sa v tomto školskom roku skončil. Veríme, že ste sa niečo nové naučili, prípadne si zopakovali už nadobudnuté vedomosti. 

Riešitelia, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach získajú od nás diplomy a vecné ceny. Riešitelom, ktorí získali viac ako polovicu možných bodov zašleme mailom diplomy pre úspešných riešiteľov.

Prajeme vám úspešné ukončenie školského roku a príjemné prežitie letných prázdnin. Tešíme sa na vás opäť v ďalšom školskom roku.

Vaši organizátori