Astronomický korešpondenčný seminár

 

AKTUÁLNE:

RIEŠENIA POSLEDNEJ SÉRIE SEMINÁRA BUDÚ OPRAVENÉ DO 19. 6. NÁSLEDNE BUDEME ÚSPEŠNÝM RIEŠITEĽOM E-MAILOM ZASIELAŤ DIPLOMY A RIEŠITEĽOV UMIESTNENÝCH NA PRVÝCH TROCH MIESTACH BUDEME KONTAKTOVAŤ V SÚVISLOSTI S ODOVZDANÍM CIEN A DIPLOMOV.

 


Milí riešitelia,

 

vitajte na stránkach Astronomického korešpondenčného seminára. 

V tomto školskom roku sme si pre vás v rámci piatich sérií pripravili množstvo zaujímavých úloh a príkladov, ktoré, ako pevne veríme, vás niečo nové naučia, prípadne si zopakujete doterajšie vedomosti. Dúfame, že vás tento seminár pripraví na súťaž Čo vieš o hviezdach?, Astronomickú olympiádu, či iné miestne či regionálne súťaže v astronómii.

Prajeme vám, aby ste nadobudnuté vedomosti zúročili a želáme vám veľa šťastia pri riešení tohto seminára.

Vaši organizátori