Astronomický korešpondenčný seminár

 

 

 

Milí riešitelia,

korešpondenčný seminár sme v tomto školskom roku ukončili.

Veríme, že ste aj prostredníctvom neho nadobudli nové vedomosti, prípadne ste zúročili tie, už vopred získané.

Pre víťazov na prvých troch miestach čakajú zaujímavé knižné ceny. Tím z vás, ktorí získali aspoň polovicu bodov zašleme elektronicky diplom pre úspešného riešiteľa.

Teraz vám však už prajeme úspešné ukončenie školského roku a oddych počas prázdnin.

Budeme radi, ak nám zachováte svoju priazeň a pustíte sa aj v budúcom školskom roku do riešenia nových zaujímavých úloh.

 

Vaši organizátori