Chcem sa prihlásiť do seminára!

Astronomický korešpondenčný seminár

Vítame vás na stránke Astronomického korešpondenčného seminára. 

Milí riešitelia,

pomaly sa končí školský rok a blížia sa dlho očakávané letné prázdniny. Spolu s koncom roku sa končí aj dvanásty ročník korešpondenčného seminára. Veríme, že sme vám počas neho priniesli zaujímavé príklady a úlohy, prostredníctvom ktorých ste si mohli zopakovať učivo, či naučiť sa niečo nové. 

Riešiteľom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej kategórii zašleme vecné ceny (budeme vás kontaktovať mailom) a tiež všetkým tým, ktorí získali nadpolovičný počet možných bodov zašleme mailom diplom pre úšpešných riešiteľov.

Prajeme vám všetkým počas letných prázdnin veľa oddychu a zážitkov a dúfame, že nám zachováte priazeň aj v budúcom ročníku Astronomického korešpondenčného seminára.

Vaši organizátori