Chcem sa prihlásiť do seminára!

Astronomický korešpondenčný seminár

Pár slov na záver

Milí riešitelia,

o necelý mesiac sa začnú letné prázdniny a skončí sa tento školský rok. Spolu s ním sa skončil aj náš korešpondenčný seminár. Veríme, že sa vám podarilo zúžitkovať nadobudnuté alebo precvičené vedomosti na astronomických súťažiach, alebo ste sa niečo nové naučili.

Dúfame tiež, že sa vám úlohy páčili a budeme radi, ak sa zapojíte do riešenia seminára aj v budúcom školskom roku.

Riešiteľom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej kategórií zašleme poštou diplom a vecnú cenu. Úspešným riešiteľom, teda takým, ktorí získali viac ako polovicu možných bodov, zašleme diplom úspešného riešiteľa.

Záverom vám prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a veľa oddychu po ťažkých desiatich mesiacoch v škole.

Vaši organizátori


INFORMÁCIA PRE RIEŠITEĽOV SEMINÁRA - UVOĽŇUJEME DÁTA ZO ZATMENIA SLNKA Z USA

Milí riešitelia,

viacerí z vás možno uvažujú o tvorbe práce v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti. V prípade, že by ste mali záujem o prácu z oblasti astronómie, Astronomický klub Bratislava vám môže uvoľniť zdrojové dáta z pozorovania úplného zatmenia Slnka v USA v auguste tohto roku. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese [email protected]