Chcem sa prihlásiť do seminára!

Astronomický korešpondenčný seminár

INFORMÁCIA PRE RIEŠITEĽOV SEMINÁRA - UVOĽŇUJEME DÁTA ZO ZATMENIA SLNKA Z USA

Milí riešitelia,

viacerí z vás možno uvažujú o tvorbe práce v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti. V prípade, že by ste mali záujem o prácu z oblasti astronómie, Astronomický klub Bratislava vám môže uvoľniť zdrojové dáta z pozorovania úplného zatmenia Slnka v USA v auguste tohto roku. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese [email protected]


Vítame vás na stránke Astronomického korešpondenčného seminára. 

Milí riešitelia,

skončili sa letné prázdniny a začal sa ďalší školský rok. Spolu s ním pokračuje aj Astronomický korešpondenčný seminár, a to už svojím trinástym ročníkom. 

V tomto školskom roku sme si pre vás v rámci piatich sérií pripravili množstvo zaujímavých úloh a príkladov, ktoré, ako pevne veríme, vás niečo nové naučia, prípadne si zopakujete doterajšie vedomosti. Dúfame, že vás tento seminár pripraví na súťaž Čo vieš o hviezdach?, Astronomickú olympiádu, či iné miestne či regionálne súťaže v astronómii.

Prajeme vám, aby ste nadobudnuté vedomosti zúročili a želáme vám veľa šťastia pri riešení tohto seminára.

Vaši organizátori