Chcem sa prihlásiť do seminára!

Štatistiky a výsledky seminára

Upozorňujeme, že riešenia opravujeme až do termínu začiatku ďalšej série, preto počas doby určenej na opravovanie nemusia byť opravené všetky zadania. Prosíme vás, aby ste nás počas doby opravovania úloh nežiadali o opätovné prekontrolovanie vášho riešenia, ani nám neposielali nesúhlasné stanovisko k opravám, pretože vaše riešenie ešte vôbec nemuselo byť prekontrolované. Z toho dôvodu uznávame reklamáciu až v priebehu ďalšej série.

I. kategória (žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. - 2. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto ID 1. riešiteľ 2. riešiteľ 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 5. séria spolu
1. 1010401 Veronika Köpplová   - - - - - 0
2. 1012002 Silvio Petranský   - - - - - 0
3. 1012003 Dominik Sekeres   - - - - - 0
4. 1012004 Marek Salaga   - - - - - 0
5. 1012005 Samuel Alexej Savin   - - - - - 0
6. 1033501 Matúš Fodor   - - - - - 0
7. 2053001 Izabela Tomišová   - - - - - 0
8. 2053503 Samuel Štefeček   - - - - - 0
9. 2053504 Michaela Ivanová   - - - - - 0
10. 3020101 Oliver Kováčik   - - - - - 0
11. 3051049 Samuel Grach Michal Kerek - - - - - 0
12. 3051050 Nela Viktória Frkáňová Adriana Zajícová - - - - - 0
13. 3081502 Šimon Janovec   - - - - - 0
14. 3090521 Adam Richtárech   - - - - - 0
15. 4030304 Matúš Kováč   - - - - - 0
16. 4051908 Janka Vargová Patrik Lamoš - - - - - 0
17. 5053902 Andrej Grivalský   - - - - - 0
18. 5053903 Jakub Jánošík Matúš Záruba - - - - - 0
19. 5053905 Tomáš Laučík   - - - - - 0
20. 5071908 Ema Jurčáková   - - - - - 0
21. 5083124 Zara Davidová   - - - - - 0
22. 5083127 Marek Šutara Dávid Klinec - - - - - 0
23. 5083128 Eliáš Kendera   - - - - - 0
24. 6012602 Vivien Kubacká   - - - - - 0
25. 7080115 Nela Mišenčíková Agáta Petríková - - - - - 0
26. 8032501 Matej Rosič   - - - - - 0
27. 8060201 Viktória Kováčová Stanislav Kožár - - - - - 0


II. kategória (žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 3. - 4. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto ID 1. riešiteľ 2. riešiteľ 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 5. séria spolu
1. 1043602 Michal Rezek   - - - - - 0
2. 2053502 Marek Baňárek   - - - - - 0
3. 3051048 Bianka Mikulášová Marek Godora - - - - - 0
4. 3090520 Michal Karnek   - - - - - 0
5. 3090523 Rastislav Kulich   - - - - - 0
6. 4051906 Emma Kališová Veronika Žolnaiová - - - - - 0
7. 4051907 Viktóría Mésárošová František Kis - - - - - 0
8. 5053904 Marian Blšák   - - - - - 0
9. 5053906 Lukáš Bartoš   - - - - - 0
10. 5070113 Jakub Vlčák   - - - - - 0
11. 5071905 Sofia Straková   - - - - - 0
12. 5071906 Nina Jurčáková Karin Bugajová - - - - - 0
13. 5071907 Hyacinta Boleková   - - - - - 0
14. 5083125 Adela Slanicayová Sofia Kováčiková - - - - - 0
15. 5083126 Stelka Fričová Sofia Gazdová - - - - - 0
16. 6012603 Samuel Chorvát   - - - - - 0
17. 6012703 Oliver Víglaský   - - - - - 0
18. 7070511 Marek Jambrich   - - - - - 0
19. 8032302 Matej Pangrác   - - - - - 0
20. 8070101 Zénó Hudák   - - - - - 0
21. 8100202 Katarína Kučmová   - - - - - 0


III. kategória (žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia)
miesto ID 1. riešiteľ 2. riešiteľ 1. séria 2. séria 3. séria 4. séria 5. séria spolu
1. 1010402 Jana Somolányiová   - - - - - 0
2. 1050702 Paula Kováčová   - - - - - 0
3. 3090522 Rudolf Pardubický Martin Feranec - - - - - 0
4. 4030802 Martin Fehérváry   - - - - - 0
5. 5110103 Jozef Jasenovec Marko Veselý - - - - - 0
6. 5110405 Jakub Brezáni   - - - - - 0
7. 5110406 Branislav Dubravka Filip Závadský - - - - - 0
8. 5110702 Veronika Paulovičová   - - - - - 0
9. 6010309 Filip Frgelec   - - - - - 0
10. 6020105 Martin Jaško Veronika Porubiaková - - - - - 0
11. 7030201 Samuel Budziňák   - - - - - 0
12. 7060203 Michal Zummer   - - - - - 0
13. 7060204 Tomáš Michlík   - - - - - 0
14. 7080114 Katarína Prevužňáková   - - - - - 0
15. 8100302 Marek Grečko   - - - - - 0