Čo je AKS? Ako bude prebiehať?

Náplňou Astronomického korešpondenčného seminára je príprava žiakov a študentov na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach?, ktorú každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove ako aj zdokonaľovanie poznatkov z astronómie. Autorom a správcom korešpondenčného seminára je Astronomický klub Bratislava. V školskom roku 2022/2023 prebieha už jeho 18. ročník.

Viacerí riešitelia minulých ročníkov seminára sa dostali do celoslovenského kola tejto súťaže, kde výborne reprezentovali svoj kraj, okres a školu.

AKS pozostáva z piatich sérií riešených počas jedného školského roku. Na riešenie úloh majú riešitelia spravidla 5 týždňov. Seminár je rozdelený do 3 kategórií podľa triedy, ktorú účastníci navštevujú. Je možné ho riešiť ako jednotlivec, resp. ako spoluriešiaca dvojica.

Tiež si prečítajte:

 

Rozdelenie

Korešpondenčný seminár pozostáva z 5 sérií a obsahuje:

Seminár je rozdelený do 3 kategórií:

  1. kategória – žiaci základných škôl 5. – 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
  2. kategória – žiaci základných škôl 7. – 9. ročník, 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia, 1. – 2. ročník 6-ročného gymnázia
  3. kategória – žiaci stredných škôl a 4-ročných gymnázií, 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia, 3. – 6. ročník 6-ročného gymnázia

Záujemci majú možnosť sa zapojiť do kategórie, ktorá prislúcha ročníku, ktorý navštevujú, príp. aj do vyššej kategórie.

 

Zapojenie sa do seminára

Žiaci a študenti sa môžu zapojiť do seminára ako jednotlivci alebo ako spoluriešiaca dvojica.

Registračný poplatok pre jednotlivca alebo dvojicu je 10 €.

Zaregistrovať sa do internetovej formy seminára môžete priamo na tejto stránke, bližšie informácie nájdete v časti Domov.

 

Pre riešiteľov – sústredenia, informácie

Všetkých riešiteľov tiež pozývame na:

Zároveň vás budeme informovať o okresných, krajských a celoslovenskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach? ako aj o zaujímavých podujatiach hvezdární a planetárií.